• MB-03

MB-03

  • 先導型壓力調節設計。
  • 不須管道連接,減少漏油機會及配管成本。
  • 洩漏小、低震動、低噪音、易保養。閥體緊湊結合,減少系統要求 空間。
mb3-description01.jpg mb3-description02.jpg

MB P- 03 -H

   1  2   3    4

1 系列號
2 功能動作孔   P:P Port A:A Port B:B Port
3 口徑代號
4 壓力調節範圍


型 號 口 徑 最高壓力 kgf/cm2 壓力調整範圍kgf/cm2 最大流量( l/min) 重 量 (kg)
MBP-03 3/8” 250 B : * ~70
C : 7 ~160
H : 35~250
80 3.4
MBA-03
MBB-03
*1 請參照最低調整壓力特性表。
*2 另有無把手型,請洽詢大正公司。
MB ※ - 03
mb3-rc01.jpg

相關產品